Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Úřední deska | Obec Hrabišín
  • Obecní úřad, Hrabišín 65, 788 04 Hrabišín
  • +420 583 245 161
  • obec@hrabisin.cz

Úřední deska

Název Č. jednací Vyvěšeno Vyvěšeno do Typ Velikost
Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - Elektrizace a zkapacit OÚHR 330/2022 16.05. 2022 01.06. 2022 PDF 377.23 KB
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina OÚHR 311/2022 04.05. 2022 20.05. 2022 PDF 957.48 KB
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ochranná pásma letiště Šumperk OÚHR 302/2022 03.05. 2022 19.05. 2022 PDF 4.32 MB
Nařízení státní veterinární správy OÚH 305/2022 03.05. 2022 19.05. 2022 PDF 89.63 KB
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina OÚHR 306/2022 03.05. 2022 19.05. 2022 PDF 375.84 KB
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže OÚHR/292/2022 27.04. 2022 27.05. 2022 PDF 156.03 KB
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022 OÚHR 291/2022 21.04. 2022 --- PDF 59.38 KB
Rozpočtová změna č. 2-2022 OÚHR/271/2022 11.04. 2022 --- PDF 389.67 KB
Pozvánka na valnou hromadu Svazku obcí Povodí Loučka dne 31.03. 2022 OÚHR/234/2022 22.03. 2022 --- PDF 41.91 KB
Měsíčník Olomoucký kraj, březen 2022 22.03. 2022 --- PDF 5.44 MB
Nařízení Státní veterinární správy OÚHR/228/2022 21.03. 2022 --- PDF 330.68 KB
Oznámení o záměru pronájmu obecního pozemku parc.č. 938/1, 935/4 a 937/2 v k.ú. Hrabišín OÚHR/226/2022 17.03. 2022 --- PDF 130.77 KB
Usnesení č. 25 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín konané dne 14.03. 2022 OÚHR/224/2022 16.03. 2022 --- PDF 149.41 KB
Ceník za palivové dříví na rok 2022 OÚHR 216/2022 15.03. 2022 --- PDF 47.07 KB
Hasiči radí 15.03. 2022 --- PDF 1.06 MB
Pálení s rozumem 15.03. 2022 --- PNG 1.78 MB
Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok OÚHR 213/2022 14.03. 2022 --- PDF 72.96 KB
Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok OÚHR 214/2022 14.03. 2022 --- PDF 68.76 KB
Návrh závěrečný účet za rok 2021 OÚHR 215/2022 14.03. 2022 --- PDF 1.52 MB
Informace o konání veřejného zasedání ZO č. 25 Hrabišín dne 14.03. 2022 OÚHR 185/2022 03.03. 2022 --- PDF 282.58 KB
Rozpočtová změna č. 1-2022 OÚHR/177/2022 28.02. 2022 --- PDF 390.36 KB
Oznámení o záměru pronájmu obecního pozemku parc.č. 828/1 v k.ú. Hrabišín OÚHR 113/2022 08.02. 2022 --- PDF 90.42 KB
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2022 - TJ Sokol, z.s. Hrabišín OÚHR/35/2022 10.01. 2022 --- PDF 179.42 KB
Rozpočtová změna č. 9-2021 OÚHR/22/2022 07.01. 2022 --- PDF 396.44 KB
Schválený rozpočet 2022 OÚHR/29/2022 07.01. 2022 --- PDF 580.67 KB
Schválený rozpočet na provoz PO ZŠ a MŠ Hrabišín rok 2022 OÚHR/34/2022 07.01. 2022 --- PDF 421.77 KB
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2022 - Myslivecký spolek, z.s. OÚHR/10/2022 05.01. 2022 --- PDF 186.36 KB
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2022 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrabišín OÚHR 9/2022 03.01. 2022 --- PDF 192.06 KB
Usnesení č. 24 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín konané dne 15.12. 2021 OÚHR/625/2021 17.12. 2021 --- PDF 162.75 KB
Oznámení o záměru pronájmu obecního pozemku parc.č. 776/1 v k.ú. Hrabišín OÚHR/623/2021 16.12. 2021 --- PDF 82.05 KB
Oznámení o záměru pronájmu obecního pozemku parc.č. 1681 v k.ú. Hrabišín OÚHR/624/2021 16.12. 2021 --- PDF 74.43 KB
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 OÚHR/589/2021 26.11. 2021 --- PDF 587.44 KB
Návrh rozpočtu PO ZŠ a MŠ Hrabišín na rok 2022 OÚHR/590/2021 26.11. 2021 --- PDF 1.42 MB
Rozpočtová změna č. 8-2021 OÚHR/570/2021 15.11. 2021 --- PDF 404.71 KB
Obecně závazná vyhláška č. 02/2021 OÚHR/540/2021 27.10. 2021 --- PDF 221.34 KB
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na výstavbu kanalizační přípojky OÚHR/516/2021 06.10. 2021 --- PDF 168.46 KB
Rozpočtová změna č. 7-2021 OÚHR/514/2021 06.10. 2021 --- PDF 395.1 KB
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy OÚHR 456/2021 15.09. 2021 31.12. 2022 PDF 135.26 KB
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příloha OÚHR 456/2021 15.09. 2021 31.12. 2022 PDF 1.84 MB
Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy - Rozdělovník OÚHR 456/2021 15.09. 2021 31.12. 2022 PDF 2.05 MB
Rozpočtová změna č. 6-2021 OÚHR/442/2021 09.09. 2021 --- PDF 390.22 KB
Rozpočtová změna č. 5-2021 OÚHR/355/2021 12.07. 2021 --- PDF 389.71 KB
Rozpočtová změna č. 4-2021 OÚHR/342/2021 29.06. 2021 --- PDF 45.44 KB
Přílohy Závěrečného účtu za rok 2020 17.06. 2021 --- RAR 2.78 MB
Závěrečný účet obce za rok 2020 17.06. 2021 --- PDF 686.88 KB
Rozpočtová změna č. 3-2021 OÚHR/314/2021 10.06. 2021 --- PDF 394.41 KB
Příloha závěrečného účtu č. 7) Výkaz FIN 2-12M 2020-12 24.05. 2021 --- PDF 369.73 KB
Příloha závěrečného účtu č. 6) Příloha ÚSC 2020-12 24.05. 2021 --- PDF 488.13 KB
Příloha závěrečného účtu č. 5) Výkaz zisků a ztrát 2020-12 24.05. 2021 --- PDF 341.7 KB
Příloha závěrečného účtu č. 4) Rozvaha 2020-12 24.05. 2021 --- PDF 354.6 KB
Příloha závěrečného účtu č. 3) Inventarizační zpráva 2020 24.05. 2021 --- PDF 306.37 KB
Příloha závěrečného účtu č.2) Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Hrabišín 24.05. 2021 --- PDF 1.18 MB
Příloha závěrečného účtu č. 1) Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020 24.05. 2021 --- PDF 348.37 KB
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 24.05. 2021 --- PDF 594.72 KB
Rozpočtová změna č. 2-2021 OÚHR/269/2021 12.05. 2021 --- PDF 395.13 KB
Rozpočtová změna č. 1-2021 OÚHR/229/2021 26.04. 2021 --- PDF 394.89 KB
Schválený rozpočet 2021 OÚHR/202/2021 31.03. 2021 --- PDF 671.23 KB
Schválený rozpočet na provoz PO ZŠ a MŠ Hrabišín rok 2021 OÚHR/203/2021 31.03. 2021 --- PDF 355.63 KB
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2021 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrabišín OÚHR /184/2021 17.03. 2021 --- PDF 184.95 KB
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2021 - Myslivecký spolek, z.s. OÚHR/178/2021 17.03. 2021 --- PDF 183.82 KB
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Hrabišín na rok 2021 OÚHR/92/2021 11.02. 2021 --- 0 KB
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2023 OÚHR/614/2020 17.12. 2020 --- PDF 130.28 KB
Pravidla rozpočtového provizoria I.Q.2021 OÚHR/615/2020 17.12. 2020 --- DOC 41 KB
Oznámení zahájení územního řízení- Vedení 400 kV TR Krasíkov - TR Horní Životice 29.03. 2013 --- PDF 5.48 MB
Sdělení - vedení 400 kV " TR Krasíkov-TR Horní Životice" - etapa III. 27.03. 2013 --- PDF 2.7 MB
Nařízení státní veterinární správy - nebezpečná nákaza - varroáza včel 25.03. 2013 --- PDF 5.5 MB
Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Povodí Loučka 20.03. 2013 --- PDF 439.1 KB
Oznámení zahájení územního řízení- Vedení 400 kV TR Krasíkov - TR Horní Životice 20.03. 2013 --- PDF 5.45 MB
Oznámení zahájení územního řízení - " Chodníky v obci Hrabišín - Etapa I." 18.03. 2013 --- PDF 6.82 MB
Návrh rozpočtu na r. 2013 - Svazek obcí Povodí Loučka 12.03. 2013 --- PDF 1.21 MB
Návrh rozpočtu na rok 2013 13.02. 2013 --- PDF 5.7 MB
Usnesení o nařízení dražebního roku - Dana Černá, Hrabišín 275 11.02. 2013 --- PDF 3.3 MB
Návrh výroku územního rozhodnutí o umístění stavby-Hnojiště p.č. 1040/1 v k.ú. Hrabišín 08.02. 2013 --- PDF 3.37 MB
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky - 2. kolo 14.01. 2013 --- PDF 621.27 KB
Volba prezidenta České republiky-opis výsledků hlasování v okrsku č.1 v obci Hrabišín 12.01. 2013 --- PDF 509.38 KB
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 27.12. 2012 --- PDF 623.04 KB
Veřejná vyhláška-Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2012 20.12. 2012 --- PDF 691.71 KB
Opatření obecné povahy č.1/2012 - Územní plán Hrabišín 20.12. 2012 --- PDF 7.88 MB
Pravidla rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí 2013 20.12. 2012 --- PDF 626.98 KB
Provizorní rozpočet Obce Hrabišín na období leden až březen 2013 20.12. 2012 --- PDF 480.32 KB
Pozvánka na zasedání okrskové volební komise 14.12. 2012 --- PDF 727.04 KB
Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Povodí Loučka 12.12. 2012 --- PDF 543.45 KB
Usnesení o nařízení dražebního roku - Viktor Dunka, Hrabišín 148 30.11. 2012 --- PDF 3.67 MB
Ulevte bolestem a regenerujte 06.11. 2012 --- PDF 209.03 KB
Vaše sleva - kupony 06.11. 2012 --- PDF 372.61 KB
Pozvánka - Svazek obcí Povodí Loučka - valná hromada 25.10. 2012 --- PDF 110.44 KB
Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy ÚP Hrabišín 10.10. 2012 --- PDF 329.25 KB
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 25.09. 2012 --- JPG 986.39 KB
Mimořádné opatření - zákaz prodeje a distribuce alkoholu nad 20 % 21.09. 2012 --- PDF 618.74 KB
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu 29.08. 2012 --- PDF 541.71 KB
Územní plán - hlavní výkres 15.08. 2012 --- PDF 1.46 MB
Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy ÚP Hrabišín 15.08. 2012 --- PDF 331.3 KB
Stanovení počtu členů okrskové volební komise do Senátu Parlamentu ČR 13.08. 2012 --- PDF 530.2 KB
Stanovení počtu členů okrskové volební komise do Zastupitelstev krajů 13.08. 2012 --- PDF 430.6 KB
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost 25.07. 2012 --- PDF 519.4 KB
Veterinární opatření - nebezpečná nákaza - mor včelího plodu 10.07. 2012 --- PDF 1.05 MB
Závěrečný účet Svazku obcí "Povodí Loučka" za rok 2011 27.06. 2012 --- PDF 819.78 KB
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí "Povodí Loučka" za rok 2011 27.06. 2012 --- PDF 1.29 MB
Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise svazku obcí "Povodí Loučka" za rok 2011 27.06. 2012 --- PDF 335.69 KB
Usnesení č.10 z veřejného zasedání ZO konané dne 24.05. 2012 24.05. 2012 --- PDF 522.66 KB
Rozpočtové opatření č.2/2012 24.05. 2012 --- PDF 1.54 MB
Oznámení o společném jednání o návrhu ÚP Hrabišín 05.04. 2012 --- PDF 219.75 KB
Vyhláška - MUSP 18076/2012 30.03. 2012 --- PDF 336.35 KB
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - zaměstnanec OÚ Hrabišín 09.03. 2012 --- PDF 779.51 KB
Informace FÚ Šumperk + Přehled koeficientů obcí podle katastrálního území 10.01. 2012 --- PDF 3.23 MB
Dodatek č. 1 ke Směrnici č.3/2011 o poskytování cestovních náhrad 22.12. 2011 --- 1 200.82 KB
Odpisový plán 22.12. 2011 --- PDF 1.25 MB
Rozpočtové opatření č. 4-2011 22.12. 2011 --- PDF 734.75 KB
Strategický plán rozvoje obce Hrabišín na léta 2012 - 2016 22.12. 2011 --- PDF 653.29 KB
Usnesení č.7 z veřejného zasedání ZO dne 19.12.2011 22.12. 2011 --- PDF 684.76 KB
Pravidla rozpočtového provizoria na I.čtvrtletí roku 2012 21.12. 2011 --- PDF 267.81 KB
Provizorní rozpočet obce Hrabišín na období leden-březen 2012 21.12. 2011 --- PDF 179.41 KB
Vnitřní předpis o výjimce z časového rozlišení ke směrnici o účetnictví č.5/2011 21.12. 2011 --- PDF 246.86 KB
Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín dne 19.12.2011 09.12. 2011 --- PDF 248.84 KB
Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Povodí Loučka dne 14.12. 2011 07.12. 2011 --- PDF 195.78 KB
Usnesení č.6 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín konané dne 28.11.2011 30.11. 2011 --- PDF 506.52 KB
Stanovy dobrovolného svazku obcí "Povodí Loučka" 21.11. 2011 --- PDF 2.36 MB
Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín dne 28.11.2011 15.11. 2011 --- PDF 218.32 KB
Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Povodí Loučka 09.11. 2011 --- PDF 568.49 KB
Oznámení o záměru prodeje pozemků dle GP č.474-98/2011 v k.ú. Hrabišín 15.07. 2011 --- PDF 606.88 KB
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné za rok 2011 13.06. 2011 --- PDF 137.77 KB
Záměr o pronájmu nebytových prostor na pozemku parc.č.st. 1 v k.ú. Hrabišín 10.06. 2011 --- PDF 302.06 KB
Usnesení č.4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín konaného dne 8.6.2011 10.06. 2011 --- PDF 107.07 KB
Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín dne 8.6.2011 30.05. 2011 --- PDF 268.45 KB
Pozvánka - Svazek obcí Povodí Loučka - valná hromada 26.05. 2011 --- PDF 162.7 KB
Oznámení - kulturní památka morový sloup - Boží muka 20.05. 2011 --- PDF 515.24 KB
Oznámení - kulturní památka "Kaple sv.Rosalie" 20.05. 2011 --- PDF 454.12 KB
Oznámení - kulturní památka u bývalého obecního úřadu 20.05. 2011 --- PDF 677.58 KB
Oznámení - kulturní památka "Kaple sv. Antonína" 20.05. 2011 --- PDF 372.41 KB
Oznámení - kulturní památka "Kostel sv. Michala" 20.05. 2011 --- PDF 901.48 KB
Plán činnosti obce - 1.povodňová aktivita 20.05. 2011 --- PDF 807.93 KB
Plán činnosti obce - 2.povodňová aktivita 20.05. 2011 --- PDF 951.87 KB
Plán činnosti obce - 3.povodňová aktivita 20.05. 2011 --- PDF 1004.29 KB
Krizový štáb obce a povodňová komise obce 20.05. 2011 --- PDF 1.16 MB
Závěrečný účet obce Hrabišín za rok 2010 16.05. 2011 --- PDF 4.35 MB
Závěrečná správa přezkoumání hospodaření svazku obcí Povodí Loučka 05.05. 2011 --- PDF 441.98 KB
Nařízení Města Šumperk č. 3/2011, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hosp. osnov 04.05. 2011 --- PDF 675.95 KB
Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 29.04. 2011 --- PDF 840.84 KB
Sčítání lidu - seznam komisařů a obvodů 21.03. 2011 --- PDF 227 KB
Sčítání lidu - seznam komisařů a obvodů 18.03. 2011 --- PDF 237.08 KB
Usnesení č.3 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín konaného dne 7.3.2011 07.03. 2011 --- PDF 130.5 KB

Adresa

Obecní úřad
Hrabišín 65
788 04 Hrabišín
Tel.: +420 583 245 161

Celý kontakt

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Středa 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Pátek ZAVŘENO

Napište nám

Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.