Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Správa hřbitova | Obec Hrabišín
  • Obecní úřad, Hrabišín 65, 788 04 Hrabišín
  • +420 583 245 161
  • obec@hrabisin.cz

Správa hřbitova

VÝZVA UŽIVATELŮM HROBOVÝCH MÍST

Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. v platném znění, v § 25 stanoví, že hrobové místo lze užívat pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa a služeb s tím souvisejících, která musí mít písemnou formu. Povinnost uzavřít takovou smlouvu s dřívějšími uživateli míst byla oběma stranám (pronajímateli i nájemci) stanovena v § 29 zákona nejpozději do 31.12.2003 s tím, že po uplynutí této lhůty právo užívat hrobové místo zaniká.

Na Obec Hrabišín je třeba nahlásit  nájemce hrobového místa – kontaktní údaje, číslo hrobového místa  ( plán pohřebiště je k nahlédnutí na obecním úřadě, na webových stránkách obce v sekci Správa hřbitova a také je vyvěšen na hřbitově)  nebo jména uvedená na náhrobku. Následně Vám bude zaslána k podpisu smlouva na nájem hrobového místa.

Dovolujeme si upozornit na skutečnost závažnosti této problematiky , např. je-li nájemcem fyzická osoba, přechází nájemné na její dědice, v případě prokázání opuštěnosti hrobového místa, může být toto zrušeno, stejně tak v případě neplnění povinností – údržba , placení nájemného (viz. Řád pohřebiště) , jsme si vědomi citlivosti tohoto tématu  a proto věříme, že  vzniklou situaci  vyřešíme  zejména k Vaší plné spokojenosti.

Veškeré další dotazy Vám zodpoví na tel. čísle 583 245 161 v obvyklou pracovní dobu  pověřená pracovnice obecního úřadu paní Štelcová , kontakt je také možný na emailové adrese: obec@hrabisin.cz

Dokumenty ke stažení

Plán hřbitova Hrabišín
15.02. 2022 PDF (115.72 KB)

Smlouva o nájmu hrobového místa
16.06. 2021 DOCX (28.37 KB)

Ceník veřejného pohřebiště
16.06. 2021 PDF (23.52 KB)

Řád veřejného pohřebiště
11.02. 2019 PDF (835.43 KB)

Oznámení - opuštěnost hrobových míst
02.04. 2012 PDF (1.21 MB)

Adresa

Obecní úřad
Hrabišín 65
788 04 Hrabišín
Tel.: +420 583 245 161

Celý kontakt

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Středa 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Pátek ZAVŘENO

Napište nám

Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.