FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Dnes je: pondělí, 17. prosinec 2018
Svátek má: 
Úvod » Správa hřbitova

Správa hřbitova

VÝZVA UŽIVATELŮM HROBOVÝCH MÍST

 

     Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. v platném znění, v § 25 stanoví, že hrobové místo lze užívat pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa a služeb s tím souvisejících, která musí mít písemnou formu. Povinnost uzavřít takovou smlouvu s dřívějšími uživateli míst byla oběma stranám (pronajímateli i nájemci) stanovena v § 29 zákona nejpozději do 31.12.2003 s tím, že po uplynutí této lhůty právo užívat hrobové místo zaniká.

    Obec Hrabišín –provozovatel zdejšího pohřebiště – všem uživatelům hrobových míst dosud návrhy příslušných smluv nepředložila, ve snaze tento nedostatek napravit, vědomi si pochybení ze strany Obecního úřadu,  vyzýváme proto všechny nájemce hrobových míst, aby kontaktovali Obecní úřad Hrabišín  za účelem  uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.  

    Na Obecní úřad Hrabišín je třeba nahlásit nájemce hrobového místa – příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo hrobového místa  ( plán pohřebiště je k nahlédnutí na obecním úřadě, na webových stránkách obce v sekci Správa hřbitova a také je vyvěšen na hřbitově)  nebo jména uvedená na náhrobku. Následně Vám bude zaslána k podpisu smlouva na nájem hrobového místa.

    Dovolujeme si upozornit na skutečnost závažnosti této problematiky , např. je-li nájemcem fyzická osoba, přechází nájemné na její dědice, v případě prokázání opuštěnosti hrobového místa, může být toto zrušeno, stejně tak v případě neplnění povinností – údržba , placení nájemného (viz. Řád pohřebiště) , také jsme si vědomi citlivosti tohoto tématu  a proto věříme, že  vzniklou situaci  vyřešíme  zejména k Vaší plné spokojenosti.

     Veškeré další dotazy Vám zodpoví na tel. čísle 583 245 161, mob. 733 371 087 v obvyklou pracovní dobu  pověřená pracovnice obecního úřadu paní Štelcová , kontakt je také možný na emailové adrese : obec@hrabisin.cz

Dokumenty v roce: 2012 | 2011 |

Název Vloženo Publ. OD
Oznámení - opuštěnost hrobových míst
(PDF | 1.21 MB)
02.04.201202.04.2012

Počasí

Počasí radar