FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Úvod » Správa hřbitova

Správa hřbitova

VÝZVA UŽIVATELŮM HROBOVÝCH MÍST

 

     Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. v platném znění, v § 25 stanoví, že hrobové místo lze užívat pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa a služeb s tím souvisejících, která musí mít písemnou formu. Povinnost uzavřít takovou smlouvu s dřívějšími uživateli míst byla oběma stranám (pronajímateli i nájemci) stanovena v § 29 zákona nejpozději do 31.12.2003 s tím, že po uplynutí této lhůty právo užívat hrobové místo zaniká.

       Na Obec Hrabišín je třeba nahlásit  nájemce hrobového místa – kontaktní údaje, číslo hrobového místa  ( plán pohřebiště je k nahlédnutí na obecním úřadě, na webových stránkách obce v sekci Správa hřbitova a také je vyvěšen na hřbitově)  nebo jména uvedená na náhrobku. Následně Vám bude zaslána k podpisu smlouva na nájem hrobového místa.

    Dovolujeme si upozornit na skutečnost závažnosti této problematiky , např. je-li nájemcem fyzická osoba, přechází nájemné na její dědice, v případě prokázání opuštěnosti hrobového místa, může být toto zrušeno, stejně tak v případě neplnění povinností – údržba , placení nájemného (viz. Řád pohřebiště) , jsme si vědomi citlivosti tohoto tématu  a proto věříme, že  vzniklou situaci  vyřešíme  zejména k Vaší plné spokojenosti.

     Veškeré další dotazy Vám zodpoví na tel. čísle 583 245 161 v obvyklou pracovní dobu  pověřená pracovnice obecního úřadu paní Štelcová , kontakt je také možný na emailové adrese : obec@hrabisin.cz

Dokumenty v roce: 2019 | 2012 | 2011 |

Název Vloženo Publ. OD
Řád veřejného pohřebiště
(PDF | 835.43 KB)
11.02.2019

Počasí

Počasí Hrabišín

Poslední fotogalerie


Admin (c)2011 Obec Hrabišín TOPlist