FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Úvod » Obecní úřad » Dotace

Dotace

Obec Hrabišín získala z rozpočtu Olomouckého kraje na základě smluvy ze dne 30.6.2020 neinvestiční příspěvek pro JSDH na opravu dopravního automobilu - údržba a oprava podvozku, oprava motoru  v celkové výši 17.000,- Kč. Děkujeme za finanční podporu.

Olomoucký kraj logo

 

Projekt " Rekonstrukce střechy ZŠ Hrabišín" byl  realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Obec Hrabišín děkuje Ministerstvu pro místní rozvoj zaposkytnutí fimačních prostředků na realizaci stavby.

 

Výsledek obrázku pro ministerstvo pro místní rozvoj logo

 

Projekt " Oprava mostu ev.č. 7c-M1 v obci Hrabišín" byl  realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Obec Hrabišín děkuje Ministerstvu pro místní rozvoj zaposkytnutí fimačních prostředků na realizaci stavby.

 

Výsledek obrázku pro ministerstvo pro místní rozvoj logo

Projekt " Oprava mostu ev.č. 7c-M1 v obci Hrabišín" byl  realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Obec Hrabišín děkuje Ministerstvu pro místní rozvoj zaposkytnutí fimačních prostředků na realizaci stavby.

 

Výsledek obrázku pro ministerstvo pro místní rozvoj logo

Projekt " Obnova hřbitova v obci Hrabišín" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Obec Hrabišín děkuje Ministerstvu pro místní rozvoj za poskytnutí finančních prostředků na realizaci stavby.

Výsledek obrázku pro ministerstvo pro místní rozvoj logo

 

Smlouva č. 2019/0788/OKH/DSM o poskytnutí dotace na opravu podvozku a motoru dopravního automobilu pro JPO V Hrabišín pro rok 2019 ve výši 17.500,- Kč. Obec Hrabišín děkuje Olomouckému kraji za poskytnutí finančních prostředků.

 

Olomoucký kraj logo

 

 

Projekt " Oprava mostu 11 c a obnova opěrné zídky podél vodního toku Loučka u RD č. p. 92 v obci Hrabišín po přívalových deštích"

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Obec Hrabišín děkuje Ministerstvu pro

místní rozvoj za poskytnutí finančních prostředků na realizaci stavby.

Výsledek obrázku pro ministerstvo pro místní rozvoj logo

 

 

 

Projekt  " Rekonstrukce hřiště u ZŠ Hrabišín" 

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 Výsledek obrázku pro ministerstvo pro místní rozvoj logo

Smlouva č. 2/2018/02392/OKH/DSM o poskytnutí dotace na vybavení JPOV Hrabišín pro rok 2018 ve výši 19.000 Kč. Obec Hrabišín děkuje Olomouckému kraji za poskytnutí finančních prostředků.

 

Olomoucký kraj logo

 

"Protipovodňová opatření obce Hrabišín" CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000272

Jedná se projekt, kde bude provedena kompletní výstavba nového místního rozhlasu, Stávající systém začíná být nevyhovující a nesplňuje podmínkyvarovného systému občanů. v rámci tohoto projektu dojde k umístění nové sirény a srážkoměru na budově Obecního úřadu Hrabišín č.p. 65 a usazení hladinoměru na mostním objektu v lokalitě Loučky u rodinného domu č.p. 98. Předmětem podpory ve výši 1.535.836,40 Kč je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi v obci Hrabišín. 

"Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí"

Obec Hrabišín získala z rozpočtu Olomouckého kraje 2016 v rámci zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích dotaci ve výši 125.000 Kč na stavbu "Chodníky v obci Hrabišín, etapa I" - úsek č. 3. Děkujeme za finanční podporu. 

Obec Hrabišín získala dotaci v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 na dotační titul č.1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, a to ve výši 300.000 Kč. Děkujeme za finanční podporu.

Olomoucký kraj logo

Obec Hrabišín získala z rozpočtu Olomouckého kraje na základě smluvy ze dne 31.05. 2016 neinvestiční příspěvek pro JSDH na nákup čerpadla HERON (EMPH 80 E9) a na nákup prostředků pro rádiové spojení v celkové výši 10.500 Kč. Děkujeme za finanční podporu.

Olomoucký kraj logo

Obec Hrabišín získala z rozpočtu Olomouckého kraje finanční přípsěvek na vybudování nástupiště B u autobusové zastávky pod ZŠ v roce 2015, částku ve výši 54.000 Kč. Děkujeme za finanční podporu. 

Obec Hrabišín získala z rozpočtu Olomouckého kraje finančí příspěvek na vybudování a rekonstrukci přechodů pro chodce v roce 2015 v částce 195.000 Kč. Děkujeme za finanční podporu.

Olomoucký kraj logo

Z rozpočtu OK byl v letošním roce 2014 poskytnut jednotce sboru dobrovolných hasičů neinvestiční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na část výdajů na pořízení osobních ochranných pomůcek. Jednotka byla za spoluúčasti obce dovybavena  zásahovou obuví, přilbami a také zasahovými obleky. Děkujeme za finanční podporu.  

Olomoucký kraj poskytl Obci Hrabišín na základě smlouvy ze dne 12. 4. 2013 neinvestiční příspěvek na úpravu podvozku dopravního automobilu pro jednotku JPO V v částce 10.000,- Kč.  Příspěvek byl plně využit na daný účel. Děkujeme.

  

Obec Hrabišín získala z rozpočtu Olomouckého kraje investiční příspěvek ve výši 120.000 Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotku JPO V Hrabišín. Smlouva o poskytnutí příspěvku byla uzavřena dne 11.04. 2012. Děkujeme za finanční podporu. 

 

Obec Hrabišín v roce 2012 získala z rozpočtu Olomouckého kraje z Fondu pro výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji investiční příspěvek  ve výši 4.mil. Kč na stavbu "Odkanalizování obcí Hrabišín, Dlouhomilov a Brníčko do stávající kanalizace v Lesnici a Leštině do ČOV v Leštině, včetně intenzifikace ČOV v Leštině a veřejné části domovních přípojek". Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 07.08. 2012. Děkujeme za finanční podporu.

 

 

 

Obec Hrabišín získala od Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2012 oblast podpory 3 - investiční příspěvek ve výši 200.000 Kč na pořízení nového Územního plánu obce Hrabišín. Smlouva o poskytnutí příspěvku byla uzavřena dne 29.06. 2012. Děkujeme za finanční příspěvek.  

 

 

 

Obec Hrabišín získala od Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2012 oblast podpory 1 - investiční příspěvek ve výši 260.000 Kč na realizaci projektu s názvem: SO - 103 Zpevněné plochy - účelová komunikace. Smlouva o poskytnutí příspšěvku byla uzavřena dne 29.10. 2012. Děkujeme za finanční příspěvek.  

 

 

 

 

Dokumenty v roce: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2011 | Archiv

Název Vloženo Publ. OD Publ. Do
Oprava chodníku obec Hrabišín - náves
(PDF | 73 KB)
05.11.201805.11.2018

Počasí

Počasí Hrabišín

Poslední fotogalerie


Admin (c)2011 Obec Hrabišín TOPlist