MS Hrabišín, z.s.

Myslivecký spolek Hrabišín, z.s. (dále jen "MSH") je občanský spolek, jehož činnost je prováděna v souladu se Stanovami MSH (registrované na Ministevrstvu vnitra ČR), zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti, vyhláškou č. 244/2002 Sb., zákonem č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu a dalšími platnými právními předpisy. V čele MSH stojí výbor, složený z předsedy, místopředsedy, mysliveckého hospodáře, jednatele a finanční hospodářky. Činnost je revidována 3člennou kontrolní komisí.

MSH myslivecky hospodaří na 1 234 ha honebních pozemků, jako uživatel honitby č. 21 - Hrabišín, jejímž držitelem je Honební společenstvo Hrabišín a působí jako pronajímatel. V současné době má MSH 15 řádných členů (z toho tři ženy) a 1 adeptku.

Aktuální seznam členů:

                                                                                                                                                                                       Ocenění ČMMJ:

 1.  
 2. 1             BOXAN František                                                                                                     Čestný člen, Vyzn. II. stupně

 3. 2             DRIMAJ Jakub, Ing.                      myslivecká stráž

 4. 3             GABOR Jan                                      předseda kontrolní komise                      Vyznamenání III. stupně  

 5. 4             GLANC Vladimír                             místopředseda MS                                      Čestné uznání         

 6. 5              HÁS Aleš                                          člen kontrolní komise                                 Vyznamenání III. stupně

 7. 6             HRUBÝ Pavel                                   člen kontrolní komise

 8. 7              KORGER Karel                               myslivecký hospodář

 9. 8             KRŇÁVEK Rostislav, Ing.              předseda                                                       Vyznamenání II. stupně

 10. 9             PETŘEK Jaroslav

 11. 10           PROCHÁZKOVÁ Helena

 12. 11           PUR Karel                                          jednatel, myslivecká stráž

 13. 12           ŠIŠMOVÁ Veronika

 14. 13           ŠULA Libor

 15. 14           ŠULOVÁ Jitka                                   finanční hospodářka

 16. 15           ŠVÉDA Zdeněk                                  myslivecká stráž

Taková je členská základna dnes, ale nesmíme zapomenout na naše bývalé členy a kamarády, kteří nás opustili a na které stále v srdci vzpomínáme. Mimo jiné jde o naše kolegy-myslivce, p. Antonína Boxana, p. Aloise Boxana, p. Ladislava Procházku, p. Zdeňka Boxana, p. Josefa Hrubého a p. Václava Koubka.

 

Přiložené dokumenty
docx   Co odpověděli adepti u mysliveckých zkoušek 309.68 KB
© 2011 MYSLIVCI Hrabišín Admin