MS Hrabišín, z.s.

Myslivecký spolek Hrabišín, z.s. (dále jen "MSH") je občanský spolek, jehož činnost je prováděna v souladu se Stanovami MSH (registrované na Ministevrstvu vnitra ČR), zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti, vyhláškou č. 244/2002 Sb., zákonem č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu a dalšími platnými právními předpisy. V čele MSH stojí výbor, složený z předsedy, místopředsedy, mysliveckého hospodáře, jednatele a finanční hospodářky. Činnost je revidována 3člennou kontrolní komisí.

MSH myslivecky hospodaří na 1 234 ha honebních pozemků, jako uživatel honitby č. 21 - Hrabišín, jejímž držitelem je Honební společenstvo Hrabišín a působí jako pronajímatel. V současné době má MSH 17 řádných členů (z toho tři ženy) a 1 adeptku.

Aktuální seznam členů:

                                                                                                                                                                                       Ocenění ČMMJ:

 1. 1             BOXAN Alois                                                                                                              Čestný člen, Vyzn. II. stupně

 2. 2             BOXAN Antonín                                                                                                        Vyznamenání III. stupně

 3. 3             BOXAN František                                                                                                     Čestný člen, Vyzn. II. stupně

 4. 4             DRIMAJ Jakub, Ing.                      myslivecký hospodář, myslivecká stráž

 5. 5             GABOR Jan                                       předseda kontrolní komise                      Vyznamenání III. stupně  

 6. 6             GLANC Vladimír                             místopředseda MS                                      Čestné uznání         

 7. 7              HÁS Aleš                                          člen kontrolní komise                                 Vyznamenání III. stupně

 8. 8             HRUBÝ Pavel                                   člen kontrolní komise

 9. 9              KORGER Karel

 10. 10            KRŇÁVEK Rostislav, Ing.              předseda                                                       Vyznamenání II. stupně

 11. 11            MACHÁČEK Jaromír

 12. 12           PETŘEK Jaroslav

 13. 13           PROCHÁZKOVÁ Helena

 14. 14           PUR Karel                                          jednatel, myslivecká stráž

 15. 15           ŠIŠMOVÁ Veronika

 16. 16           ŠULA Libor

 17. 17           ŠULOVÁ Jitka                                   finanční hospodářka

 18. 18           ŠVÉDA Zdeněk                                  myslivecká stráž

Taková je členská základna dnes, ale nesmíme zapomenout na naše bývalé členy a kamarády, kteří nás opustili a na které stále v srdci vzpomínáme. Mimo jiné jde o naše kolegy-myslivce, p. Ladislava Procházku, p. Zdeňka Boxana, p. Josefa Hrubého a p. Václava Koubka.

 

 

Přiložené dokumenty
docx   Co odpověděli adepti u mysliveckých zkoušek 309.68 KB
© 2011 MYSLIVCI Hrabišín Admin