Honitba

Vytvořeno: 13.09. 2011

Seznam


MS Hrabišín hospodaří na 1 234 ha (z 65 % tvořena poli, 24 % lesy, 0,4 % vodními plochami a 10,5 % ostatními pozemky), s převážně polními plochami, které v oblasti za Loučkami postupně přechází v rozsáhlý lesní komplex CHKO Jeseníky. Další souvislejší lesní porosty se nachází směrem k Šumperku – bývalý zámecký les Třemešku, a směrem k Benkovu tzv. Černý les. Centrální část honitby představuje území obce (nehonební pozemky) a plochy, ve vegetačním období, oseté zemědělskými plodinami.

Protože nelze mluvit o prostředí, zcela vyhovujícím pro celoroční výskyt stabilních populací spárkaté zvěře, ať už z důvodu poměrně nízkého podílu zastoupení lesních porostů, nedostatečných klidových a krytových podmínek (v době nouze), intenzivní zemědělské činnosti či přílišné fragmentace krajiny frekventovanými pozemními komunikacemi, celoroční myslivecká péče stojí zejména na srnci obecném.

 

Galerie

Loučky

Kotasův kopec

U Autobusu

Loučky

Ekoton lesního komplexu Jeseníků

Hranice k.ú. Nového Malína a Hrabišína

Za čtyřaďákem

Cesta do Hrabišína

Cesta do Nového Malína

Cesta od Nového Malína

Nad Loučkami

Loučky

Trať z Nového Malína

Jelení shoz

Srnčí stopy

Jelení stopa

Stopa prasete divokého

Jelení trus

Retranzačka

Za retranzačkou

U retranzačky

Černý les

Polesí Dražník

Zámecký les

Polesí Dražník

Polesí Dražník

Polesí Dražník

Zámecký les

U Kamlerova smrku

Zámecký les

Za retranzačkou

Nad rybníkem

U rybníka

Retranzačka

Obec Hrabišín

Srnčí trus
© 2011 MYSLIVCI Hrabišín Admin